Kronoloji

 • 1564 - Galileo doğdu
 • 1571 - Johannes Kepler doğdu
 • 1619 - Johannes Kepler Harmonices Mundi kitabını yayınlanıyor (Kepler Kuralı'nın ilk ifadesi)
 • 1630 - Johannes Kepler öldü
 • 1642 - Galileo öldü
 • 1643 - İsaac Newton doğdu
 • 1661 - Thomas Streete Astronomia Carolina'sını yayınladı
 • 1687 - Newton Principia'sını yayınladı
 • 1726 - İsaac Newton öldü
 • 1731 - Cavendish doğdu
 • 1797 - Cavendish deneyini yaptı
 • 1810 - Cavendish öldü
 • 1855 - C.V. Boys doğdu
 • 1894? - C.V. Boys Newton sabiti büyk G'yi tanımlıyor
 • 1894? - C.V. Boys Cavendish deneyini Newton çekim gücünü ölçen ilk deney olarak tanımlıyor
 • 1944 - C.V. Boys öldü

Tarih: 2021-11-04 Thu 00:00

Oluşturuldu: 2022-09-23 Fri 17:25

Validate